درباره استاد

دبیر پایه پیش دبستان
مدرک دانشگاهی لیسانس روانشناسی
سابقه یک سال کار در مرکز اختلالت یادگیری
کار در مرکز روانشناسی کودک
۹ سال سابقه کار در پایه پیش دبستان
در سال های اخیر ۲ سال همکاری با دبستان نشانه مهر
در سال جاری همکاری با دبستان فروغ بهمن
یک دوره تدریس برای معلمان پیش دبستان
گذراندن کارگاه های آموزشی در تهران و شهرستان

ارتباط با استاد

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]