سبد خرید 0

آخرین ویدئوی های آموزشی رایگان

آرشیو همه ویدئوها

تقویم آموزشی

آخرین نوشته‌های مهرآموزان

تاثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش آموزان مقطع دبستان

سطح سواد والدین ارتباط مستقیم با یادگیری دانش آموزان دارد، دانش آموزانی که والدین آنها از سطح سواد بالاتری برخوردار هستند، ممکن است توجه بیشتری به یادگیریداشته باشند. وقتی سطح سواد والدین بالا باشد تمام مواد مورد نیاز بچه ها را برای جذب یادگیری فراهم می¬کنند، و سعی می¬کنند در انجام وظایفی که به عهده¬ی دانش آموز است، به فرزندانشان کمک کنند.

تفاوت های فردی و یادگیری دانش آموزان

محیط کلاس از شخصیت¬های یکنواخت تشکیل نشده است، بلکه تفاوت¬های فردی زیاد در آن است. بنابراین، در چنین محیط یادگیری چند رشته ای، گذراندن فرآیند یادگیری یکسان به همه دانش آموزان بر موفقیت دانش آموزان تأثیر منفی خواهد گذاشت. نقش معلم این است که دانش آموزان خود را مشاهده کند و تفاوت¬های فردی را که در آنها وجود دارد آشکار کند و محیط یادگیری را بر این اساس ترتیب دهد.

نقش وسایل کمک آموزشی و تاثیر آن ها بر فرایند یادگیری دانش آموزان

پیشرفت علم، فرهنگ و فناوری مدرن، انواع مختلفی از وسایل کمک آموزشی را به وجود آورده است، معلمان از این وسایل برای یادگیری بهتر مطالب درسی برای دانش آموزان استفاده می¬کنند. وسایل کمک آموزشی به دانش آموزان کمک می¬کند تا از دلسردی نسبت به یادگیری و ایجاد انگیزه برای موضوعات جدید و درک بیشتر مطالب درسی داشته باشند.

آرشیو همه مقالات این گروه