درباره استاد

کارشناسی علوم تربیتی.
کارشناسی ارشد علوم تربیتی.
تسهیلگر و مربی رسمی فلسفه برای کودکان از دانشگاه خوارزمی.
مربی فلسفه برای کودکان در مدارس منطقه ۳ آموزش و پرورش شهر تهران.
مدرس مهارت های زندگی.
مدرس دوره های آشنایی مربیان با فلسفه برای کودکان.
مدرس دوره های بازی درمانی، تفسیر نقاشی، اختلالات یادگیری و قصه خوانی.
نویسنده کودک و نوجوان.

ارتباط با استاد

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]