درباره استاد

خانم گرجی با حدود 8 سال سابقه تدریس در 80 دوره متفاوت یکی از مدرسین مجرب مهرآموزان می باشد .
جهت آشنایی بیشتر می توانید رزومه خانم گرجی را مشاهده فرمایید .

ارتباط با استاد