درباره استاد

خانم صادقی یکی از مدرسین مجرب مهرآموزان می باشد .
جهت آشنایی بیشتر می توانید رزومه خانم صادقی را مشاهده فرمایید .

ارتباط با استاد