درباره استاد

خانم دربانی با حدود 10 سال سابقه تدریس در رشته های متفاوت یکی از مدرسین مجرب مهرآموزان می باشد .
جهت آشنایی بیشتر می توانید رزومه خانم دربانی را مشاهده فرمایید .

ارتباط با استاد