درباره مهرآموزان

مهرآموزان محلی برای مهرورزانه آموختن

گروه آموزشی مهرآموزان از سال 1397 با دغدغه ی آموزش و تربیت معلم در مقطع دبستان شروع به کار کرد. مهمترین هدفی که ما در مهرآموزان دنبال میکنیم دستیابی به محیط آموزشی مطلوب و بهبود عملکرد معلم در کلاس است. ما دریافتیم که امروزه شرایط آموزش به فرزندان این خاک مقدس باید کمی تغییر کند و به کمک خلاقیت و نوآوری در تدریس، فضای لذت بخش یادگیری برای فرزندان مان ایجاد شود. نیروی کار جوان، پر شور و از همه مهمتر عاشق باید خلاقیت و نوآوری در تدریس را فرا گیرد و به یک معلم تمام عیار تبدیل شود و به عشق واقعی خود که همانا درس دادن است، برسد که هیچ لذتی برای یک معلم آموختن شاگردانش و رضایتمندی خانواده ها نیست و این معلم فداکار آینده نه فقط یک انسان یا یک کلاس بلکه ایرانمان را می سازد. ما می خواهیم در کنار معلمان باشیم تا با هم مهرورزانه آموختن را تجربه کنیم.

و دیگر اینکه ایام کرونا ما را بر آن داشت تا گام دیگری در جهت آموزش فرزندان مان برداریم و در صورت توان در این امر خطیر خانواده ها را همراهی کنیم.

ما برای یاری رساندن به آموزش فرزندان مان وارد عمل شدیم تا در مهرآموزان تدریس خصوصی آنلاین به دانش آموزان را بر عهده گیریم. در این کار دو ویژگی اصلی کیفیت آموزش و  هزینه آموزش را مد نظر قرار دادیم و سعی کردیم بهترین حالت را پیاده سازی کنیم تا رضایت کامل شما را فراهم نماییم.

مهرآموزان محلی برای مهرورزانه آموختن است و فرزندان مان در همه حال لایق عشق و مهر ورزیدن هستند.

15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی